Strona główna » Liceum » Pozostałe » Ekologia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Czas przestać robić z natury, ludzikich igrszek, wielkie śmietnisko bo to się źle skończy wszystko

Świat się zmienia, zmieniają się ludzie. Idziemy ,, do przodu”. Wynaleźliśmy tak wiele. Potrafimy ,,latać”- samolotem bądź rakietą. Mamy radio, telewizję, sa [...]

Dodano: 2008-12-14 22:13:38 , Wyświetleń: 1287 , Ocena: 50.38, Głosów: 23, Autor: majka100100

Przyczyny niszczenia i degradacji gleb,oraz ich ochrona i rekultywacja.

1. Co to jest Gleba ?Gleba to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej. Jest ona wytworem długotrwałych procesów odbywających się na powierzchni Ziemi. Wytworzenie 2-3 cm [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:06 , Wyświetleń: 1309 , Ocena: 97.18, Głosów: 10, Autor: Mafej

Przemiany energii w przyrodzie. Alternatywne źródła energii.

Chcąc podnieść za pomocą dźwigu wielotonowy ciężar wykorzystujemy energię prądu elektrycznego, jazda samochodem wymaga energii zawartej w paliwie, poruszamy sie dzięki en [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:58 , Wyświetleń: 1346 , Ocena: 62.76, Głosów: 20, Autor: majka100100

Lasy tropikalne i ich zagrożenia.

Lasy tropikalne są domem dla 70-80 % wszystkich żyjących na świecie organizmów. Naukowcy nie zdążyli jeszcze poznać i zbadać większości z nich. Mimo iż są to lasy najw [...]

Dodano: 2009-04-07 16:45:48 , Wyświetleń: 1360 , Ocena: 69.63, Głosów: 15, Autor: elkakida

Podstawowe zagadnienia zwiazane z ekologia i oczhrona środowiska

1. Definicja ekologii i zakres jej badań2. Podział ekologii:2.1. Autekologia i synekologia2.2. Ekologia społeczna2.3 Ekologia człowieka3. Środowisko i jego [...]

Dodano: 2008-12-14 22:14:50 , Wyświetleń: 1376 , Ocena: 61.81, Głosów: 20, Autor: majka100100

Racjonalna gospodarka odpadami

Zanieczyszczenie środowiska to odwieczny problem, który dotyka chyba każdego. Potęgujemy je używając pieców na węgiel lub farb i lakierów w aerozolu. Ale chyba największy [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:01 , Wyświetleń: 1435 , Ocena: 25.23, Głosów: 42, Autor: Mafej

Odnawialne źródła energii i zasobów.

1. WstępNaukowcy przypuszczają, że dotychczas znane złoża ropy naftowej przy obecnym wydobyciu, wyczerpią się w przeciągu 30 lat!!! Złoża gazu ziemnego powinny wystar [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:14 , Wyświetleń: 1454 , Ocena: 81.73, Głosów: 14, Autor: Mafej

Odpady komunalne i odpady przemysłowe. Spalanie odpadów. Odzysk energetyczny.

. Przepisy prawne dotyczące unieszkodliwiania odpadów:1.Ustawa z dn.31. stycznia 1980 r./ z późniejszymi uzupełnieniami / o ochronie i kształtowaniu środowiska.(Dz.U. [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:56 , Wyświetleń: 1456 , Ocena: 115.09, Głosów: 10, Autor: majka100100

Jak zmniejszyc ilość odpadów?

„CO ZROBIC, ABY GÓRA SMIECI NIE ROSŁA?”Spis treściI WstępII Sposoby zmniejszenia ilości odpadów 1. Segregacja a) papier [...]

Dodano: 2009-01-05 17:01:56 , Wyświetleń: 1460 , Ocena: 35.59, Głosów: 40, Autor: majka100100

FOSFORY SA Gdańsk zanieczyszczenia

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o. należą do największych w kraju producentów nawozów mineralnych. W obecnym kształcie powstały w 1969 r. na bazie [...]

Dodano: 2008-11-16 12:44:15 , Wyświetleń: 1462 , Ocena: 38.68, Głosów: 30, Autor: Mafej

Energia uzyskana z odpadów

Energia była, jest i będzie potrzebna ludziom w ich życiu. Jej postać, forma czy wykorzystanie może być różne, ale przede wszystkim potrzebujemy jej przy produkcji przemys [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:27 , Wyświetleń: 1462 , Ocena: 29.27, Głosów: 51, Autor: majka100100

Diagnoza ekologiczno przyrodnicza ziemi elblaskiej

Elbląg to miasto liczące 133 tys. mieszkańców, położone nad rzeką Elbląg. Elbląg jest miastem przyjaznym środowisku. Tak bowiem można nazwać miasto w którym szczeg [...]

Dodano: 2008-11-22 10:52:41 , Wyświetleń: 1467 , Ocena: 86.19, Głosów: 15, Autor: Mafej

Znaczenie wody oraz powietrza w życiu człowieka.

WODAWoda jest potrzebna wszystkim żywym organizmom. Bez wody nie byłoby egzystencji. Dla niektórych zwierząt jest środowiskiem życia. Woda jest podstawowym składnikiem k [...]

Dodano: 2008-12-16 10:17:20 , Wyświetleń: 1490 , Ocena: 124.27, Głosów: 10, Autor: majka100100

Dlaczego drewno jest surowcem ekologicznym najbardziej przyjaznym człowiekowi?

SPIS TRESCI:1. Wstęp >>2. Drewno przydatnym jest >>3. Surowiec odnawialny >>4. Drewno ratuje atmosferę >>5. Mniejsze koszty ogrzewania >>6. Zdrowe dla cz [...]

Dodano: 2009-04-23 21:38:50 , Wyświetleń: 1504 , Ocena: 1436, Głosów: 0, Autor: elkakida

Zanieczyszczenia Częstochowy i jej okolic.

Zanieczyszczenia wód:Główne zanieczyszczenie wód i osadów wodnych pochodzą ze ścieków komunalnych i przemysłowych oraz z spływów zanieczyszczeń obszarowych upraw ro [...]

Dodano: 2008-11-16 12:43:42 , Wyświetleń: 1509 , Ocena: 70.75, Głosów: 19, Autor: Mafej

Zagrożenia ekologiczne w Zabrzu

W Zabrzu i pozostałych miastach Śląska było dużo przedsiębiorstw przemysłu ciężkiego, takich jak: kopalnie, huty i koksownie; oraz innych zakładów przemysłowych zaniecz [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:18 , Wyświetleń: 1511 , Ocena: 29.89, Głosów: 36, Autor: Mafej

Kwaśne deszcze - zagrożenie środowiska

Szybki rozwój przemysłu i motoryzacji oraz związany z tym gwałtowny wzrost zużycia surowców energetycznych (węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa) spowodowały zmiany w składzie [...]

Dodano: 2009-04-23 21:38:51 , Wyświetleń: 1532 , Ocena: 71.48, Głosów: 20, Autor: elkakida

Rodzaje i źródła zanieczyszczeń wód oraz metody ich ochrony

Zanieczyszczenia wód, wprowadzone do wód organizmy żywe, zanieczyszczenia mechaniczne lub substancje chemiczne, które albo nie są ich naturalnymi składnikami, albo-będąc ni [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:47 , Wyświetleń: 1535 , Ocena: 49.15, Głosów: 25, Autor: majka100100

Ekosystemy wodne. (1)

Ekosystem-układ ekologiczny obejmujący żywe organizmy i środowisko nieożywione (biocenoza i jej biotop), w którym zachodzi obieg materii i przepływ energii. W ekosy [...]

Dodano: 2008-12-05 00:00:13 , Wyświetleń: 1554 , Ocena: 14.38, Głosów: 93, Autor: majka100100

Opakowania a ochrona środowiska

Wielu z nas przyzwyczaiło się do tego, że kupujemy artykuły, które wyrzucamy po wykorzystaniu. Zwłaszcza dotyczy to produktów opakowanych bez umiaru lub wielowarstwowo. Nie [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:16 , Wyświetleń: 1585 , Ocena: 42.97, Głosów: 29, Autor: Mafej

Zaniczyszczenie wód na Ziemi oraz w Polsce.

Woda jest tak samo ważna dla utrzymania życia jak tlen i pożywienie. Stanowi jeden z podstawowych elementów kształtujących środowisko życia i warunkujących działalność [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:40 , Wyświetleń: 1603 , Ocena: 48.73, Głosów: 36, Autor: majka100100

Organizacja gospodarki odpadami

Sposoby ograniczania ilości odpadówKażdy nie zagospodarowany i nie mający określonego przeznaczenia produkt (surowiec, materiał, produkt finalny) nabywa właściwości od [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:40 , Wyświetleń: 1605 , Ocena: 28.94, Głosów: 47, Autor: elkakida

Środki transportu. Korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju motoryzacji

Motoryzacja to całokształt spraw związanych z zastosowaniem pojazdów drogowych lub szynowych napędzanych silnikami spalinowymi. Potocznie przez motoryzację rozumie się motor [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:05 , Wyświetleń: 1610 , Ocena: 22.38, Głosów: 57, Autor: majka100100

Rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich źródła.

Atmosfera stanowi jeden z trzech podstawowych elementów środowiska. Różni się on w sposób istotny od pozostałych (hydrosfera i toposfera) zdecydowanie łatwiejszą migracją [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:24 , Wyświetleń: 1611 , Ocena: 88.84, Głosów: 18, Autor: majka100100

Zagłada lasów równikowych

Lasy pokrywają ok. 20% powierzchni Ziemi. Można je podzielić na 3 główne typy: wilgotne lasy równikowe, lasy liściaste strefy klimatu umiarkowanego i bory iglaste. Lasy zape [...]

Dodano: 2008-12-31 11:32:29 , Wyświetleń: 1656 , Ocena: 29.29, Głosów: 50, Autor: majka100100

Zanieczyszczenia wód (8)

Zanieczyszczenia wódZnaczenie wody występującej na naszym globie w postaci źródeł, rzek, potoków, mórz, oceanów jest ogromne, a zastosowanie wszechstronne. Woda jest c [...]

Dodano: 2009-04-14 16:57:56 , Wyświetleń: 1669 , Ocena: 27, Głosów: 54, Autor: elkakida

Wpływ kwasów na środowisko naturalne

Kwasy i ich roztwory ze względu na swój (jak sama nazwa wskazuje) kwaśny odczyn wywierają odpowiedni wpływ na wszystko, co znajduje się w ich otoczeniu. W środowisku Ziemi [...]

Dodano: 2009-04-07 16:46:20 , Wyświetleń: 1707 , Ocena: 61.1, Głosów: 20, Autor: elkakida

Polityka ekologiczna państwa

W polityce ekologicznej państwa edukacja ekologiczna społeczeństwa uznawana jest za jeden z ważniejszych instrumentów realizacji strategii ekorozwoju społecznego i gospodarcz [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:57 , Wyświetleń: 1720 , Ocena: 36.41, Głosów: 50, Autor: majka100100

Ekorozwój

Spis TreściEkorozwój GenezaEkorozwójEuroregion Sprewa-Nysa-BóbrŚwiatPerspektywy PracyBibliografia Ekorozwój GenezaRozwój nie zagrażając [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:49 , Wyświetleń: 1730 , Ocena: 11.34, Głosów: 135, Autor: elkakida

Wpływ gazów na rozwój organizmów żywych

Możemy zostać narażeni na działanie toksycznych chemikaliów po prostu oddychając zatrutym powietrzem, wydobywającym się np. z kominów spalarni lub w efekcie wypadku w zak [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:52 , Wyświetleń: 1733 , Ocena: 72.73, Głosów: 21, Autor: majka100100

Pozytywne skutki działalności człowieka na środowisko.

Cechą charakterystyczną rozwoju cywilizacyjnego na obecnym etapie jest stan, że działalność wytwórcza podyktowana uwarunkowaniami ekonomicznymi, sprowadzona do masowej skali [...]

Dodano: 2008-11-24 23:38:13 , Wyświetleń: 1748 , Ocena: 91.27, Głosów: 10, Autor: Mafej

Zanieczyszczenia powietrza (9)

Atmosfera stanowi jeden z trzech podstawowych elementów środowiska.Różni się on w sposób istotny od pozostałych(hydrosfera i troposfera) zdecydowanie łatwiejszą migrac [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:12 , Wyświetleń: 1762 , Ocena: 45.67, Głosów: 35, Autor: elkakida

Zanieczyszczenie wód na Ziemi oraz w Polsce

Woda jest tak samo ważna dla utrzymania życia jak tlen i pożywienie. Stanowi jeden z podstawowych elementów kształtujących środowisko życia i warunkujących działalność [...]

Dodano: 2008-12-31 11:32:30 , Wyświetleń: 1776 , Ocena: 60.35, Głosów: 25, Autor: majka100100

Zagrożenie środowiska

Mieszkam w Piławie Górnej mieście polożonym w województwie dolnośląskim w zachodniej części Wzgórz Strzelińskich. Piława Górna w roku 1962 otrzymała prawa miejskie. [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:15 , Wyświetleń: 1791 , Ocena: 19.71, Głosów: 81, Autor: Mafej

Zanieczyszczenie wód (3)

ZANIECZYSZCZENIE WÓD jest spowodowane głównie substancjami chemicznymi, bakteriami i innymi mikroorganizmami, obecnymi w wodach naturalnych w zwiększonej ilości. Substancje ch [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:26 , Wyświetleń: 1816 , Ocena: 26, Głosów: 62, Autor: majka100100

Bioremediacja

Wstęp 1. Bioremediacja to technologia usuwania zanieczyszczeń gruntu, wykorzystująca żywe mikroorganizmy celu katalizowania destrukcji lub transformacji różnego rodzaju z [...]

Dodano: 2008-11-17 18:54:52 , Wyświetleń: 1895 , Ocena: 16.65, Głosów: 85, Autor: Mafej

Eutrofizacja (2)

To wzrost trofii, czyli żyzności wód głównie wzrost stężeń związków fosforu i azotu. Związki te dopływają do wód w postaci mineralnej, bądź też jako materia organi [...]

Dodano: 2008-12-17 11:03:30 , Wyświetleń: 1946 , Ocena: 18.33, Głosów: 102, Autor: majka100100

Dziura ozonowa (9)

Dziura ozonowa, spadek zawartości ozonu (O3) na wysokości 15-20 km głównie w obszarze bieguna południowego, obserwowany od końca lat 80. Tempo spadku wynosi ok. 3% na rok.

Dodano: 2009-04-14 16:57:54 , Wyświetleń: 1998 , Ocena: 23.06, Głosów: 83, Autor: elkakida

Obieg azotu w przyrodzie

Obieg azotu w przyrodzie opiera się na 5 podstawowych procesach-pobieranie nieorganicznych związków z podłoża-rozkładziemartwych szczątków organicznych z uwolnienie [...]

Dodano: 2008-11-13 20:02:07 , Wyświetleń: 2008 , Ocena: 24.04, Głosów: 73, Autor: Mafej

Zanieczyszczenia środowiska z dokładnym opisem zanieczyszczeń

ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA SĄ GŁÓWNYMI PRZYCZYNAMI GLOBALNYCH ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA. NAJCZĘŚCIEJ I NAJBARDZIEJ ZANIECZYSZCZAJĄ ATMOSFERĘ: DWUTLENEK SIARKI, TLENEK AZOTU ORA [...]

Dodano: 2008-12-14 22:13:41 , Wyświetleń: 2041 , Ocena: 47.45, Głosów: 21, Autor: majka100100

Zanieczyszczenia powietrza (efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwasne deszcze)

Zanieczyszczenia powietrza.• Dziura ozonowa• Kwaśne deszcze• Efekt cieplarnianyDziura ozonowaOprócz światła widzialnego, Słońce wytwarz [...]

Dodano: 2008-11-06 10:59:27 , Wyświetleń: 2101 , Ocena: 107.14, Głosów: 20, Autor: Mafej

Efekt cieplarniany (10)

Efekt cieplarniany - zwany szklarniany to zjawisko ocieplenia się klimatu Ziemi polegający na zatrzymywaniu się pewnej ilości ciepła emitowanego do atmosfery . Jest to spowodo [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:04 , Wyświetleń: 2117 , Ocena: 20.35, Głosów: 80, Autor: Mafej

Fermentacja metanowa (1)

Fermentacja metanowa to proces biochemiczny, który zachodzi w warunkach beztlenowych, a wysoko cząsteczkowe substancje organiczne zawarte w osadach rozkładane są przez bakterie [...]

Dodano: 2008-11-22 15:42:35 , Wyświetleń: 2119 , Ocena: 28.11, Głosów: 60, Autor: Mafej

Samooczyszczanie wód oraz czynniki ekologiczne wpływające na jego przebieg.

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych jest obecnie tak powszechne, że wody zupełnie czyste należą w zasadzie do rzadkości. Nawet zbiorniki usytuowane z dala od miast, osiedli [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:17 , Wyświetleń: 2124 , Ocena: 217.09, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Dzikie wysypiska- na przykładzie Szwajcarii

1.Wprowadzenie. Skąd się biorą odpady? Czy znacie inną istotę, która by je wytwarzała? W takim znaczeniu, w jakim my rozumiemy to pojęcie – z pewności [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:23 , Wyświetleń: 2198 , Ocena: 85.7, Głosów: 26, Autor: Mafej

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego nazywamy wprowadzenie substancji stałych, ciekłych i gazowych, w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie człowiek, kli [...]

Dodano: 2008-10-23 12:16:03 , Wyświetleń: 2214 , Ocena: 81.62, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Odpady komunalne, woj. lubelskie

Zgodnie z ustawą o odpadach - definicja odpadów komunalnych jest następująca : odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpie [...]

Dodano: 2008-11-09 11:03:10 , Wyświetleń: 2225 , Ocena: 50.89, Głosów: 44, Autor: Mafej

Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka na terenie Szczecina i jego najbliższych okolic.

Postęp cywilizacyjny z założenia ma służyć ludzkości. Jednak jego niekontrolowany rozwój stwarza różne zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i bezpieczeńs [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:23 , Wyświetleń: 2277 , Ocena: 77, Głosów: 32, Autor: Mafej

Niekonwencjonalne sposoby przetwarzania energii.

ENERGIA GEOTERMALNA W POLSCE OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII GEOTERMALNEJ1.Ogólne informacje o geotermii:Energia towarzyszy człowiekowi na naszej Plane [...]

Dodano: 2008-08-27 19:06:38 , Wyświetleń: 2292 , Ocena: 80.61, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Efekt cieplarniany - słownik

GAZY CIEPLARNIANE (GAZY SZKLARNIOWE) są to wszystkie gazy, które zatrzymują ciepło na planecie nie pozwalając mu wypromieniować w przestrzeń kosmiczną. Większość gazów [...]

Dodano: 2008-10-29 22:03:33 , Wyświetleń: 2293 , Ocena: 44.2, Głosów: 60, Autor: Mafej

1 2 3


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?