Strona główna » Liceum » Pozostałe » Ekologia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Środki transportu. Korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju motoryzacji

Motoryzacja to całokształt spraw związanych z zastosowaniem pojazdów drogowych lub szynowych napędzanych silnikami spalinowymi. Potocznie przez motoryzację rozumie się motor [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:05 , Wyświetleń: 1667 , Ocena: 22.98, Głosów: 57, Autor: majka100100

Znaczenie wody oraz powietrza w życiu człowieka.

WODAWoda jest potrzebna wszystkim żywym organizmom. Bez wody nie byłoby egzystencji. Dla niektórych zwierząt jest środowiskiem życia. Woda jest podstawowym składnikiem k [...]

Dodano: 2008-12-16 10:17:20 , Wyświetleń: 1608 , Ocena: 136.27, Głosów: 10, Autor: majka100100

Znaczenie lasów

Od dawien dawna las dostarczał drewna. Drewno jest najstarszym surowcem ziemi, stosowanym do budowy domów, wyrobu sprzętów i jako opał. Dziś niewątpliwie używa się innych [...]

Dodano: 2008-10-28 22:46:49 , Wyświetleń: 3238 , Ocena: 40.97, Głosów: 86, Autor: Mafej

Zmiany klimatu a zmiany cywilizacyjne – efekt szklarni

Żyjemy w czasach przełomów. Rozpadają się imperia, kruszą się systemy polityczne, zmienia się mapa świata. Nawet najnowsze atlasy są już nieaktualne. Powstają dziesiąt [...]

Dodano: 2008-10-28 22:46:52 , Wyświetleń: 8581 , Ocena: 107.95, Głosów: 20, Autor: Mafej

Zmiany antropogeniczne w krajobrazie

Jednym z problemów współczesnego świata - poza zapobieżeniem zagładzie w wyniku wybuchu powszechnej wojny termojądrowej - staje się zapewnienie ludzkości tzw. " bezpiecze [...]

Dodano: 2008-10-28 22:46:48 , Wyświetleń: 3638 , Ocena: 37.94, Głosów: 71, Autor: Mafej

Zasada działania oczyszczalni ścieków

Pierwszym etapem oczyszczania ścieków jest oczyszczanie mechaniczne. Podlegają jemu ciała nierozpuszczalne, czyli zanieczyszczenia zawieszone w wodzie. W oczyszczalniach mechan [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:40 , Wyświetleń: 2507 , Ocena: 84.84, Głosów: 30, Autor: Mafej

Zanieczyszczenie środowiska na Wyżynie Śląskiej.

Wyżyny w Polsce zajmują powierzchnię około 100 tyś. km2. W obrębie pasa wyżyn wydzielono następujące krainy naturalne: Wyżynę Śląską, Wyżynę Krakowsko-Częstochowsk [...]

Dodano: 2008-10-28 22:46:52 , Wyświetleń: 2532 , Ocena: 78.92, Głosów: 36, Autor: Mafej

Zanieczyszczenie wód w Polsce

Całkowita ilość wody w przyrodzie jest stała, woda jest w ciągłym obiegu. Większość wody jest w oceanach. Na ląd trafia woda z opadów atmosferycznych. Część tej wody [...]

Dodano: 2008-11-09 22:33:50 , Wyświetleń: 3993 , Ocena: 23.49, Głosów: 121, Autor: Mafej

Zanieczyszczenie wód na Ziemi oraz w Polsce

Woda jest tak samo ważna dla utrzymania życia jak tlen i pożywienie. Stanowi jeden z podstawowych elementów kształtujących środowisko życia i warunkujących działalność [...]

Dodano: 2008-12-31 11:32:30 , Wyświetleń: 1891 , Ocena: 66, Głosów: 25, Autor: majka100100

Zanieczyszczenie wód na Ziemi

Woda jest niezbędnym składnikiem życia na Ziemi . My ludzie o tym wiemy . Ciało człowieka w 80% składa się z wody . Utrata nawet 5% stanowi zagrożenie dla organizmu .Wo [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:03 , Wyświetleń: 2675 , Ocena: 25.99, Głosów: 66, Autor: Mafej

Zanieczyszczenie wód (3)

ZANIECZYSZCZENIE WÓD jest spowodowane głównie substancjami chemicznymi, bakteriami i innymi mikroorganizmami, obecnymi w wodach naturalnych w zwiększonej ilości. Substancje ch [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:26 , Wyświetleń: 1920 , Ocena: 27.86, Głosów: 62, Autor: majka100100

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego nazywamy wprowadzenie substancji stałych, ciekłych i gazowych, w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie człowiek, kli [...]

Dodano: 2008-10-23 12:16:03 , Wyświetleń: 2317 , Ocena: 85.14, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Zanieczyszczenia środowiska z dokładnym opisem zanieczyszczeń

ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA SĄ GŁÓWNYMI PRZYCZYNAMI GLOBALNYCH ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA. NAJCZĘŚCIEJ I NAJBARDZIEJ ZANIECZYSZCZAJĄ ATMOSFERĘ: DWUTLENEK SIARKI, TLENEK AZOTU ORA [...]

Dodano: 2008-12-14 22:13:41 , Wyświetleń: 2126 , Ocena: 50.64, Głosów: 21, Autor: majka100100

Zanieczyszczenia środowiska (1)

ZANIECZYSZCZENIA WÓDZanieczyszczenia wód to substancje chemiczne, bakterie i inne mikroorganizmy, obecne w wodach naturalnych w zwiększonej ilości. Substancje chemiczne - o [...]

Dodano: 2008-11-22 10:53:16 , Wyświetleń: 2646 , Ocena: 28.27, Głosów: 83, Autor: Mafej

Zanieczyszczenia wód. (1)

Ok. 97% wody na Ziemi to morza i oceany, które pokrywają 3/4 powierzchni Błękitnej Planety. Pozostałe 3% to woda słodka, z której większość uwięziona jest w czapach lodo [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:39 , Wyświetleń: 2999 , Ocena: 3.15, Głosów: 40, Autor: majka100100

Zanieczyszczenia wód (8)

Zanieczyszczenia wódZnaczenie wody występującej na naszym globie w postaci źródeł, rzek, potoków, mórz, oceanów jest ogromne, a zastosowanie wszechstronne. Woda jest c [...]

Dodano: 2009-04-14 16:57:56 , Wyświetleń: 1777 , Ocena: 29.76, Głosów: 54, Autor: elkakida

Zanieczyszczenia powietrza. (2)

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt cieplarniany .Najczęściej i najbard [...]

Dodano: 2008-12-16 10:19:00 , Wyświetleń: 3667 , Ocena: 2.91, Głosów: 64, Autor: majka100100

Zanieczyszczenia powietrza (efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwasne deszcze)

Zanieczyszczenia powietrza.• Dziura ozonowa• Kwaśne deszcze• Efekt cieplarnianyDziura ozonowaOprócz światła widzialnego, Słońce wytwarz [...]

Dodano: 2008-11-06 10:59:27 , Wyświetleń: 2168 , Ocena: 108.62, Głosów: 20, Autor: Mafej

Zanieczyszczenia powietrza (9)

Atmosfera stanowi jeden z trzech podstawowych elementów środowiska.Różni się on w sposób istotny od pozostałych(hydrosfera i troposfera) zdecydowanie łatwiejszą migrac [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:12 , Wyświetleń: 1876 , Ocena: 49.5, Głosów: 35, Autor: elkakida

Zanieczyszczenia powietrza (5)

1 Źródła zanieczyszczeń powietrza a) naturalne : wybuchy wulkanów (gazy , dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, i inne) pożary lasów, stepów; cząsteczki gleb i skał [...]

Dodano: 2008-11-04 19:30:03 , Wyświetleń: 2661 , Ocena: 33.64, Głosów: 75, Autor: Mafej

Zanieczyszczenia Częstochowy i jej okolic.

Zanieczyszczenia wód:Główne zanieczyszczenie wód i osadów wodnych pochodzą ze ścieków komunalnych i przemysłowych oraz z spływów zanieczyszczeń obszarowych upraw ro [...]

Dodano: 2008-11-16 12:43:42 , Wyświetleń: 1619 , Ocena: 76.35, Głosów: 19, Autor: Mafej

Zaniczyszczenie wód na Ziemi oraz w Polsce.

Woda jest tak samo ważna dla utrzymania życia jak tlen i pożywienie. Stanowi jeden z podstawowych elementów kształtujących środowisko życia i warunkujących działalność [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:40 , Wyświetleń: 1682 , Ocena: 50.78, Głosów: 36, Autor: majka100100

Zagłada lasów równikowych

Lasy pokrywają ok. 20% powierzchni Ziemi. Można je podzielić na 3 główne typy: wilgotne lasy równikowe, lasy liściaste strefy klimatu umiarkowanego i bory iglaste. Lasy zape [...]

Dodano: 2008-12-31 11:32:29 , Wyświetleń: 1752 , Ocena: 31.47, Głosów: 50, Autor: majka100100

Zagrożenie środowiska

Mieszkam w Piławie Górnej mieście polożonym w województwie dolnośląskim w zachodniej części Wzgórz Strzelińskich. Piława Górna w roku 1962 otrzymała prawa miejskie. [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:15 , Wyświetleń: 1881 , Ocena: 21.17, Głosów: 81, Autor: Mafej

Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka na terenie Szczecina i jego najbliższych okolic.

Postęp cywilizacyjny z założenia ma służyć ludzkości. Jednak jego niekontrolowany rozwój stwarza różne zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i bezpieczeńs [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:23 , Wyświetleń: 2390 , Ocena: 81.12, Głosów: 32, Autor: Mafej

Zagrożenia ekologiczne w Zabrzu

W Zabrzu i pozostałych miastach Śląska było dużo przedsiębiorstw przemysłu ciężkiego, takich jak: kopalnie, huty i koksownie; oraz innych zakładów przemysłowych zaniecz [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:18 , Wyświetleń: 1630 , Ocena: 34.14, Głosów: 36, Autor: Mafej

Zagrożenia ekologiczne Mielca i okolic (2)

Mielec to miasto położone w środkowej części Kotliny Sandomierskiej nad rzeką Wisłoką w województwie podkarpackim . Na terenie miasta zarejestrowanych 4300 podmiotów gosp [...]

Dodano: 2008-03-13 11:09:11 , Wyświetleń: 4844 , Ocena: 15.09, Głosów: 227, Autor: ew.la

Zagrożenia ekologiczne Mielca i okolic (1)

ZAGRORZENIA EKOLOOGICZNEDziałalność gospodarcza człowieka zmierzająca do zaspokojenia wszelkich potrzeb oraz zabezpieczania swoich interesów jest głównym czynnikiem zni [...]

Dodano: 2008-11-10 12:31:23 , Wyświetleń: 2611 , Ocena: 31.6, Głosów: 46, Autor: Mafej

Wpływ kwasów na środowisko naturalne

Kwasy i ich roztwory ze względu na swój (jak sama nazwa wskazuje) kwaśny odczyn wywierają odpowiedni wpływ na wszystko, co znajduje się w ich otoczeniu. W środowisku Ziemi [...]

Dodano: 2009-04-07 16:46:20 , Wyświetleń: 1805 , Ocena: 66.76, Głosów: 20, Autor: elkakida

Wpływ hałasu i wibracji na organizm człowieka (1)

HAŁASDrgania akustyczne są jednym z bodźców dostarczjących człowiekowi informacji na temat otaczającego go środowiska. Gdy ich intensywność jest duża, mogą one być [...]

Dodano: 2008-10-28 22:46:54 , Wyświetleń: 2397 , Ocena: 75.85, Głosów: 32, Autor: Mafej

Wpływ gazów na rozwój organizmów żywych

Możemy zostać narażeni na działanie toksycznych chemikaliów po prostu oddychając zatrutym powietrzem, wydobywającym się np. z kominów spalarni lub w efekcie wypadku w zak [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:52 , Wyświetleń: 1868 , Ocena: 80.18, Głosów: 21, Autor: majka100100

Woda (5)

WARUNKI, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA DO PICIA:Zanieczyszczenia wody, takie jak muł, organizmy martwe i glony można usunąć przez FILTROWANIE. Do usuwania żywych organizm [...]

Dodano: 2008-04-06 15:12:18 , Wyświetleń: 4076 , Ocena: 14.75, Głosów: 247, Autor: pawlukewa

Wady i zalety energetyki jądrowej

Energetyka: Energetyka jest to nauka techniczna zajmująca się zagadnieniami przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii. W zależno [...]

Dodano: 2008-11-18 18:40:39 , Wyświetleń: 5055 , Ocena: 31.6, Głosów: 57, Autor: Mafej

Uherka - stan rzeki

Uherka jest Rzeką o długości 44,05 km . Wypływa spod wsi Zagroda (gm. Chełm), zbiera wody z obszaru 575 km i wprowadza je do Bugu w 429,7 km jego lewego brzegu, na wysoko [...]

Dodano: 2008-11-09 11:03:11 , Wyświetleń: 2782 , Ocena: 49.55, Głosów: 65, Autor: Mafej

Szkło jako surowiec wtórny.

Ogólnie szkło jest materiałem powstałym w wyniku przechłodzenia stopionych surowców, głównie mineałów i innych surowców nieorganicznych, bez krystalizacji składników, [...]

Dodano: 2008-10-15 12:36:28 , Wyświetleń: 2603 , Ocena: 42.61, Głosów: 63, Autor: Michalk88

Stan i ochrona środowiska w powiecie ciechanowskim

1.INFORMACJE OGÓLNEPowiat ciechanowski utworzony w ramach reformy administracyjnej z 1 stycznia 1999 roku. Obejmuje obszar 106,3 tys. ha w północnej części woj. mazowiecki [...]

Dodano: 2008-10-29 22:03:40 , Wyświetleń: 2664 , Ocena: 126.58, Głosów: 18, Autor: Mafej

Skutki zanieczyszczenia wód

Woda jako czynnik biologiczny i podstawowy surowiec, którego niczym nie można zastąpić warunkuje rozwój gospodarczy kraju. Wymagana jest przy tym odpowiednia jakość wody.

Dodano: 2008-04-15 17:24:00 , Wyświetleń: 5164 , Ocena: 12.49, Głosów: 329, Autor: tom

Samooczyszczanie wód oraz czynniki ekologiczne wpływające na jego przebieg.

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych jest obecnie tak powszechne, że wody zupełnie czyste należą w zasadzie do rzadkości. Nawet zbiorniki usytuowane z dala od miast, osiedli [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:17 , Wyświetleń: 2209 , Ocena: 223.73, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Rośliny rekultywacyjne

Utrzymywane w stanie żywym i rozmnażane gatunki roślin, pochodzące głównie ze stanowisk naturalnych w kraju i innych części świata, stanowią bogate źródło genotypów w [...]

Dodano: 2008-11-14 23:31:21 , Wyświetleń: 2408 , Ocena: 22.38, Głosów: 75, Autor: Mafej

Rolnictwo jako producent żywności (2)

Rolnictwo , czyli uprawa roślin Użytkowych oraz hodowla zwierząt, było od początku naszej cywilizacji jedna z podstawowych form działalności człowieka, dostarczając [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:39 , Wyświetleń: 2587 , Ocena: 85.77, Głosów: 30, Autor: Mafej

Rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich źródła.

Atmosfera stanowi jeden z trzech podstawowych elementów środowiska. Różni się on w sposób istotny od pozostałych (hydrosfera i toposfera) zdecydowanie łatwiejszą migracją [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:24 , Wyświetleń: 1729 , Ocena: 96.79, Głosów: 18, Autor: majka100100

Rodzaje i źródła zanieczyszczeń wód oraz metody ich ochrony

Zanieczyszczenia wód, wprowadzone do wód organizmy żywe, zanieczyszczenia mechaniczne lub substancje chemiczne, które albo nie są ich naturalnymi składnikami, albo-będąc ni [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:47 , Wyświetleń: 1636 , Ocena: 53.19, Głosów: 25, Autor: majka100100

Rodzaje ścieków oraz zanieczyszczeń występujących w ściekach i

Ścieki – są to wody zużyte, zanieczyszczone, pozostające w wyniku działalności życiowej i produkcyjnej ludzi, a także wody z opadów atmosferycznych, odprowadzane do [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:01 , Wyświetleń: 3395 , Ocena: 12.41, Głosów: 229, Autor: tom

Recykling... (3)

Recykling to powtórne przetwarzanie substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:23 , Wyświetleń: 2412 , Ocena: 11.79, Głosów: 159, Autor: elkakida

Racjonalna gospodarka odpadami

Zanieczyszczenie środowiska to odwieczny problem, który dotyka chyba każdego. Potęgujemy je używając pieców na węgiel lub farb i lakierów w aerozolu. Ale chyba największy [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:01 , Wyświetleń: 1552 , Ocena: 28.35, Głosów: 42, Autor: Mafej

Przyczyny niszczenia i degradacji gleb,oraz ich ochrona i rekultywacja.

1. Co to jest Gleba ?Gleba to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej. Jest ona wytworem długotrwałych procesów odbywających się na powierzchni Ziemi. Wytworzenie 2-3 cm [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:06 , Wyświetleń: 1392 , Ocena: 104.82, Głosów: 10, Autor: Mafej

Przemiany energii w przyrodzie. Alternatywne źródła energii.

Chcąc podnieść za pomocą dźwigu wielotonowy ciężar wykorzystujemy energię prądu elektrycznego, jazda samochodem wymaga energii zawartej w paliwie, poruszamy sie dzięki en [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:58 , Wyświetleń: 1463 , Ocena: 69.95, Głosów: 20, Autor: majka100100

Pozytywne skutki działalności człowieka na środowisko.

Cechą charakterystyczną rozwoju cywilizacyjnego na obecnym etapie jest stan, że działalność wytwórcza podyktowana uwarunkowaniami ekonomicznymi, sprowadzona do masowej skali [...]

Dodano: 2008-11-24 23:38:13 , Wyświetleń: 1842 , Ocena: 101.64, Głosów: 10, Autor: Mafej

Polityka ekologiczna państwa

W polityce ekologicznej państwa edukacja ekologiczna społeczeństwa uznawana jest za jeden z ważniejszych instrumentów realizacji strategii ekorozwoju społecznego i gospodarcz [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:57 , Wyświetleń: 1805 , Ocena: 38.2, Głosów: 50, Autor: majka100100

Podstawy ekologii nie tylko Bałtyku (2)

SPIS TREŚCI1.Ekologia jako nauka1.1. Historia ekologii 1.2. Miejsce ekologii wśród działów biologii 1.3. Zakres ekologii 1.4. Poziomy badań ekologii 1 [...]

Dodano: 2008-10-28 22:46:55 , Wyświetleń: 23629 , Ocena: 111.6, Głosów: 24, Autor: Mafej

1 2 3


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?