Strona główna » Liceum » Pozostałe » Ekologia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Hiroszima

Mimo protestów organizacji ekologicznych oraz sprzeciwów światowej opinii publicznej dotychczas przeprowadzono już dwie próby wybuchów nuklearnych. Siła eksplozji drugiego b [...]

Dodano: 2008-03-14 09:46:31 , Wyświetleń: 4893 , Ocena: 10.67, Głosów: 351, Autor: ew.la

Skutki zanieczyszczenia wód

Woda jako czynnik biologiczny i podstawowy surowiec, którego niczym nie można zastąpić warunkuje rozwój gospodarczy kraju. Wymagana jest przy tym odpowiednia jakość wody.

Dodano: 2008-04-15 17:24:00 , Wyświetleń: 5164 , Ocena: 12.49, Głosów: 329, Autor: tom

Dziura ozonowa (6)

Bez życiodajnych promieni słońca- pierwotnego źródła energii dla procesów biologicznych- wyginęłyby rośliny i zwierzęta. Człowiek tęskni do widoku słońca. Jest o [...]

Dodano: 2008-03-30 09:47:34 , Wyświetleń: 3743 , Ocena: 11.27, Głosów: 326, Autor: pawlukewa

Odpady (1)

Odpady od wieków towarzyszą człowiekowi. Jednak dopiero w XX wieku stały się prawdziwie dużym problemem. Wynika to z coraz większej ich ilości i negatywnego wpływu na śro [...]

Dodano: 2008-12-14 22:13:39 , Wyświetleń: 2984 , Ocena: 10.02, Głosów: 314, Autor: majka100100

Woda (5)

WARUNKI, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA DO PICIA:Zanieczyszczenia wody, takie jak muł, organizmy martwe i glony można usunąć przez FILTROWANIE. Do usuwania żywych organizm [...]

Dodano: 2008-04-06 15:12:18 , Wyświetleń: 4076 , Ocena: 14.75, Głosów: 247, Autor: pawlukewa

Dlaczego teren Legnicko - Głogowski jest obszarem klęski ekologicznej?

Miedź jest surowcem poszukiwanym na rynkach światowych i mającym szerokie zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym. Złoża miedzi występują w skałach o [...]

Dodano: 2008-04-13 21:26:38 , Wyświetleń: 2976 , Ocena: 14.52, Głosów: 235, Autor: tom

Ekologiczne zagrożenia Kozienic i okolic

Elektrownia „Kozienice” S.A. położona jest w pobliżu Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Jest to tak zwany obszar specjalnie chroniony, dla którego obowiązują zao [...]

Dodano: 2008-03-24 14:11:32 , Wyświetleń: 3357 , Ocena: 14.34, Głosów: 232, Autor: pawlukewa

Człowiek, a środowisko

„Naszego środowiska nie dostajemy w spadku po naszych przodkach, lecz pożyczamy je od naszych dzieci”. Prawda tego przysłowia głosi, iż decydujący glos w sprawie [...]

Dodano: 2008-04-04 10:19:52 , Wyświetleń: 4452 , Ocena: 20.77, Głosów: 230, Autor: pawlukewa

Rodzaje ścieków oraz zanieczyszczeń występujących w ściekach i

Ścieki – są to wody zużyte, zanieczyszczone, pozostające w wyniku działalności życiowej i produkcyjnej ludzi, a także wody z opadów atmosferycznych, odprowadzane do [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:01 , Wyświetleń: 3395 , Ocena: 12.41, Głosów: 229, Autor: tom

Zagrożenia ekologiczne Mielca i okolic (2)

Mielec to miasto położone w środkowej części Kotliny Sandomierskiej nad rzeką Wisłoką w województwie podkarpackim . Na terenie miasta zarejestrowanych 4300 podmiotów gosp [...]

Dodano: 2008-03-13 11:09:11 , Wyświetleń: 4844 , Ocena: 15.09, Głosów: 227, Autor: ew.la

Działalność obywateli w dziedzinie ochrony środowiska

Człowiek jest częścią przyrody, jak i miliony innych istot żywych, które go otaczają. Ale jest on wśród nich wyjątkiem, ponieważ umie pojmować, rejestrować i klasyfiko [...]

Dodano: 2008-02-24 10:57:08 , Wyświetleń: 2852 , Ocena: 14.56, Głosów: 208, Autor: ew.la

Recykling... (3)

Recykling to powtórne przetwarzanie substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:23 , Wyświetleń: 2412 , Ocena: 11.79, Głosów: 159, Autor: elkakida

Podatki ekologiczne (1)

Podatki ekologiczne są skutecznym sposobem ograniczania zanieczyszczeń z rozproszonych źródeł ich emisji, na przykład ze spalania paliw w gospodarstwach domowych i małych pr [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:26 , Wyświetleń: 5204 , Ocena: 21.86, Głosów: 135, Autor: Mafej

Ekorozwój

Spis TreściEkorozwój GenezaEkorozwójEuroregion Sprewa-Nysa-BóbrŚwiatPerspektywy PracyBibliografia Ekorozwój GenezaRozwój nie zagrażając [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:49 , Wyświetleń: 1853 , Ocena: 12.4, Głosów: 135, Autor: elkakida

Obieg węgla w przyrodzie.

Węgiel wielokrotnie przemieszcza się w cyklu zamkniętym między atmosferą ziemską, skorupą ziemską, hydrosferą i organizmami. Węgiel jest głównym pierwiastkiem wchodząc [...]

Dodano: 2008-10-09 13:21:07 , Wyświetleń: 3706 , Ocena: 23.28, Głosów: 126, Autor: Michalk88

Kwaśne opady (2)

Kwaśne opady- to kwaśne zanieczyszczenia powietrza, które mogą znajdować się w kwaśnym deszczu,ale mogą również występować w postaci kwaśnej mgły lub śniegu.Ich żr [...]

Dodano: 2008-10-10 11:30:22 , Wyświetleń: 2953 , Ocena: 26.31, Głosów: 122, Autor: Michalk88

Zanieczyszczenie wód w Polsce

Całkowita ilość wody w przyrodzie jest stała, woda jest w ciągłym obiegu. Większość wody jest w oceanach. Na ląd trafia woda z opadów atmosferycznych. Część tej wody [...]

Dodano: 2008-11-09 22:33:50 , Wyświetleń: 3993 , Ocena: 23.49, Głosów: 121, Autor: Mafej

Eutrofizacja (2)

To wzrost trofii, czyli żyzności wód głównie wzrost stężeń związków fosforu i azotu. Związki te dopływają do wód w postaci mineralnej, bądź też jako materia organi [...]

Dodano: 2008-12-17 11:03:30 , Wyświetleń: 2012 , Ocena: 18.65, Głosów: 102, Autor: majka100100

Dziura ozonowa (2)

Kiedy na szerszą skalę zastosowano związek CCl2F2 zwany freonem 12 oraz inne fluoropochodne metanu i etanu (nazwanych wspólne freonami lub CFC) do produkcji aerozoli, wydawało [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:06 , Wyświetleń: 3077 , Ocena: 26.94, Głosów: 101, Autor: GOSIA288

Dziura ozonowa (4)

DZIURA OZONOWAKiedy na szerszą skalę zastosowano związek CCl2F2 zwany freonem 12 oraz inne fluoropochodne metanu i etanu (nazwanych wspólne freonami lub CFC) do produkcji a [...]

Dodano: 2008-06-11 08:11:02 , Wyświetleń: 3481 , Ocena: 32.72, Głosów: 100, Autor: tom

Ekosystemy wodne. (1)

Ekosystem-układ ekologiczny obejmujący żywe organizmy i środowisko nieożywione (biocenoza i jej biotop), w którym zachodzi obieg materii i przepływ energii. W ekosy [...]

Dodano: 2008-12-05 00:00:13 , Wyświetleń: 1685 , Ocena: 16.49, Głosów: 93, Autor: majka100100

Znaczenie lasów

Od dawien dawna las dostarczał drewna. Drewno jest najstarszym surowcem ziemi, stosowanym do budowy domów, wyrobu sprzętów i jako opał. Dziś niewątpliwie używa się innych [...]

Dodano: 2008-10-28 22:46:49 , Wyświetleń: 3238 , Ocena: 40.97, Głosów: 86, Autor: Mafej

Bioremediacja

Wstęp 1. Bioremediacja to technologia usuwania zanieczyszczeń gruntu, wykorzystująca żywe mikroorganizmy celu katalizowania destrukcji lub transformacji różnego rodzaju z [...]

Dodano: 2008-11-17 18:54:52 , Wyświetleń: 2011 , Ocena: 18.24, Głosów: 85, Autor: Mafej

Zanieczyszczenia środowiska (1)

ZANIECZYSZCZENIA WÓDZanieczyszczenia wód to substancje chemiczne, bakterie i inne mikroorganizmy, obecne w wodach naturalnych w zwiększonej ilości. Substancje chemiczne - o [...]

Dodano: 2008-11-22 10:53:16 , Wyświetleń: 2646 , Ocena: 28.27, Głosów: 83, Autor: Mafej

Dziura ozonowa (9)

Dziura ozonowa, spadek zawartości ozonu (O3) na wysokości 15-20 km głównie w obszarze bieguna południowego, obserwowany od końca lat 80. Tempo spadku wynosi ok. 3% na rok.

Dodano: 2009-04-14 16:57:54 , Wyświetleń: 2143 , Ocena: 25.18, Głosów: 83, Autor: elkakida

ABC konsumenta cz.2

UMOWA SPRZEDAŻY-jest jedną z najczęściej zawieranych umów w obrocie gospodarczym i ma duże znaczenie dla każdego z konsumentów. Dla prawidłowego wykonania tej umowy szczeg [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:42 , Wyświetleń: 2669 , Ocena: 36.87, Głosów: 82, Autor: Michalk88

Energia wiatru

ENERGIA WIATRU Energia była, jest i będzie potrzebna ludziom w ich życiu. Jej postać, forma czy wykorzystanie może być różne, ale przede wszystkim potrzebujemy jej przy [...]

Dodano: 2008-12-04 23:58:59 , Wyświetleń: 3289 , Ocena: 3.71, Głosów: 82, Autor: majka100100

Fermentacja metanowa (2)

Fermentacja metanowa to proces biochemiczny, który zachodzi w warunkach beztlenowych, a wysoko cząsteczkowe substancje organiczne zawarte w osadach rozkładane są przez bakterie [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:04 , Wyświetleń: 2826 , Ocena: 39.71, Głosów: 81, Autor: Michalk88

Zagrożenie środowiska

Mieszkam w Piławie Górnej mieście polożonym w województwie dolnośląskim w zachodniej części Wzgórz Strzelińskich. Piława Górna w roku 1962 otrzymała prawa miejskie. [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:15 , Wyświetleń: 1881 , Ocena: 21.17, Głosów: 81, Autor: Mafej

Efekt cieplarniany (10)

Efekt cieplarniany - zwany szklarniany to zjawisko ocieplenia się klimatu Ziemi polegający na zatrzymywaniu się pewnej ilości ciepła emitowanego do atmosfery . Jest to spowodo [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:04 , Wyświetleń: 2215 , Ocena: 21.86, Głosów: 80, Autor: Mafej

Kwaśne deszcze (4)

1.Historia kwaśnych deszczy.W przeszłości deszcze, padające w Europie, były czyste. Teraz woda deszczowa jest zanieczyszczona przez ogromne ilości spalonego przez nas wę [...]

Dodano: 2008-10-09 13:21:06 , Wyświetleń: 3007 , Ocena: 33.71, Głosów: 79, Autor: Michalk88

Zanieczyszczenia powietrza (5)

1 Źródła zanieczyszczeń powietrza a) naturalne : wybuchy wulkanów (gazy , dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, i inne) pożary lasów, stepów; cząsteczki gleb i skał [...]

Dodano: 2008-11-04 19:30:03 , Wyświetleń: 2661 , Ocena: 33.64, Głosów: 75, Autor: Mafej

Rośliny rekultywacyjne

Utrzymywane w stanie żywym i rozmnażane gatunki roślin, pochodzące głównie ze stanowisk naturalnych w kraju i innych części świata, stanowią bogate źródło genotypów w [...]

Dodano: 2008-11-14 23:31:21 , Wyświetleń: 2408 , Ocena: 22.38, Głosów: 75, Autor: Mafej

Egzamin z ekologii

. METABOLIZ BIOSFERYReakcje redoks (redukcja utleniania) - polega na oddawaniu przez jedna substancje (reduktor) i przyjmowaniu ich przez drugą (utleniacz). Reduktory to donor [...]

Dodano: 2008-11-04 19:31:56 , Wyświetleń: 2704 , Ocena: 35.51, Głosów: 73, Autor: Mafej

Obieg azotu w przyrodzie

Obieg azotu w przyrodzie opiera się na 5 podstawowych procesach-pobieranie nieorganicznych związków z podłoża-rozkładziemartwych szczątków organicznych z uwolnienie [...]

Dodano: 2008-11-13 20:02:07 , Wyświetleń: 2160 , Ocena: 26.72, Głosów: 73, Autor: Mafej

Zmiany antropogeniczne w krajobrazie

Jednym z problemów współczesnego świata - poza zapobieżeniem zagładzie w wyniku wybuchu powszechnej wojny termojądrowej - staje się zapewnienie ludzkości tzw. " bezpiecze [...]

Dodano: 2008-10-28 22:46:48 , Wyświetleń: 3638 , Ocena: 37.94, Głosów: 71, Autor: Mafej

Ekologia krajobrazu

Ekologia krajobrazu (początek: lata 30. 40.)Krajobraz jest istniejącym rzeczywistym fragmentem przestrzeni składającym się m. in. z rzeźby terenu, atmosfery, gleby, zasob [...]

Dodano: 2008-11-22 15:42:02 , Wyświetleń: 2382 , Ocena: 20.77, Głosów: 70, Autor: Mafej

Zanieczyszczenie wód na Ziemi

Woda jest niezbędnym składnikiem życia na Ziemi . My ludzie o tym wiemy . Ciało człowieka w 80% składa się z wody . Utrata nawet 5% stanowi zagrożenie dla organizmu .Wo [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:03 , Wyświetleń: 2675 , Ocena: 25.99, Głosów: 66, Autor: Mafej

Uherka - stan rzeki

Uherka jest Rzeką o długości 44,05 km . Wypływa spod wsi Zagroda (gm. Chełm), zbiera wody z obszaru 575 km i wprowadza je do Bugu w 429,7 km jego lewego brzegu, na wysoko [...]

Dodano: 2008-11-09 11:03:11 , Wyświetleń: 2782 , Ocena: 49.55, Głosów: 65, Autor: Mafej

Zanieczyszczenia powietrza. (2)

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt cieplarniany .Najczęściej i najbard [...]

Dodano: 2008-12-16 10:19:00 , Wyświetleń: 3667 , Ocena: 2.91, Głosów: 64, Autor: majka100100

Szkło jako surowiec wtórny.

Ogólnie szkło jest materiałem powstałym w wyniku przechłodzenia stopionych surowców, głównie mineałów i innych surowców nieorganicznych, bez krystalizacji składników, [...]

Dodano: 2008-10-15 12:36:28 , Wyświetleń: 2603 , Ocena: 42.61, Głosów: 63, Autor: Michalk88

Zanieczyszczenie wód (3)

ZANIECZYSZCZENIE WÓD jest spowodowane głównie substancjami chemicznymi, bakteriami i innymi mikroorganizmami, obecnymi w wodach naturalnych w zwiększonej ilości. Substancje ch [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:26 , Wyświetleń: 1920 , Ocena: 27.86, Głosów: 62, Autor: majka100100

Ochrona przyrody (2)

1. Czym różni się rolnictwo ekologiczne od tradycyjnego?2. Wymień przykłady działań, które powodują obecnie wymieranie gatunków.3. Wymień zwierzęta, które już [...]

Dodano: 2008-10-25 10:11:06 , Wyświetleń: 3934 , Ocena: 42.11, Głosów: 60, Autor: Mafej

Efekt cieplarniany - słownik

GAZY CIEPLARNIANE (GAZY SZKLARNIOWE) są to wszystkie gazy, które zatrzymują ciepło na planecie nie pozwalając mu wypromieniować w przestrzeń kosmiczną. Większość gazów [...]

Dodano: 2008-10-29 22:03:33 , Wyświetleń: 2401 , Ocena: 46.21, Głosów: 60, Autor: Mafej

Fermentacja metanowa (1)

Fermentacja metanowa to proces biochemiczny, który zachodzi w warunkach beztlenowych, a wysoko cząsteczkowe substancje organiczne zawarte w osadach rozkładane są przez bakterie [...]

Dodano: 2008-11-22 15:42:35 , Wyświetleń: 2247 , Ocena: 30.64, Głosów: 60, Autor: Mafej

Historia kulinarna świata

Pierwsi ludzie musieli stać się zarazem pierwszymi kucharzami. Najpierw odkryli ogień. Później zaobserwowali, że jeżeli zasadzą ziarno to za pewien okres czasu mogą spodzi [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:05 , Wyświetleń: 2616 , Ocena: 47.23, Głosów: 59, Autor: Michalk88

Podstawy ekologii (2)

Ekologia-zajmuje się badaniem wzajemnych zależności pomiędzy żywymi organizmami a ich środowiskiem. Zależności te decydują o strukturze i funkcjonowaniu życia na Ziemi. O [...]

Dodano: 2008-10-23 12:14:57 , Wyświetleń: 2593 , Ocena: 45.97, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Wady i zalety energetyki jądrowej

Energetyka: Energetyka jest to nauka techniczna zajmująca się zagadnieniami przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii. W zależno [...]

Dodano: 2008-11-18 18:40:39 , Wyświetleń: 5055 , Ocena: 31.6, Głosów: 57, Autor: Mafej

Środki transportu. Korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju motoryzacji

Motoryzacja to całokształt spraw związanych z zastosowaniem pojazdów drogowych lub szynowych napędzanych silnikami spalinowymi. Potocznie przez motoryzację rozumie się motor [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:05 , Wyświetleń: 1667 , Ocena: 22.98, Głosów: 57, Autor: majka100100

Zanieczyszczenia wód (8)

Zanieczyszczenia wódZnaczenie wody występującej na naszym globie w postaci źródeł, rzek, potoków, mórz, oceanów jest ogromne, a zastosowanie wszechstronne. Woda jest c [...]

Dodano: 2009-04-14 16:57:56 , Wyświetleń: 1777 , Ocena: 29.76, Głosów: 54, Autor: elkakida

1 2 3


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?