Strona główna » Liceum » Pozostałe » Ekologia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Degradacja środowiska (2)

DEGRADACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I JEJ WPŁYW NA ZDROWIE CZŁOWIEKA Dążność człowieka do polepszenia swoich warunków bytowania, rozwój go [...]

Dodano: 2009-07-02 13:15:00 , Wyświetleń: 49026 , Ocena: 19190, Głosów: 0, Autor: Jelon

Kwaśne deszcze - zagrożenie środowiska

Szybki rozwój przemysłu i motoryzacji oraz związany z tym gwałtowny wzrost zużycia surowców energetycznych (węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa) spowodowały zmiany w składzie [...]

Dodano: 2009-04-23 21:38:51 , Wyświetleń: 1664 , Ocena: 79.05, Głosów: 20, Autor: elkakida

Dlaczego drewno jest surowcem ekologicznym najbardziej przyjaznym człowiekowi?

SPIS TRESCI:1. Wstęp >>2. Drewno przydatnym jest >>3. Surowiec odnawialny >>4. Drewno ratuje atmosferę >>5. Mniejsze koszty ogrzewania >>6. Zdrowe dla cz [...]

Dodano: 2009-04-23 21:38:50 , Wyświetleń: 1628 , Ocena: 1586, Głosów: 0, Autor: elkakida

Zanieczyszczenia wód (8)

Zanieczyszczenia wódZnaczenie wody występującej na naszym globie w postaci źródeł, rzek, potoków, mórz, oceanów jest ogromne, a zastosowanie wszechstronne. Woda jest c [...]

Dodano: 2009-04-14 16:57:56 , Wyświetleń: 1777 , Ocena: 29.76, Głosów: 54, Autor: elkakida

Dziura ozonowa (9)

Dziura ozonowa, spadek zawartości ozonu (O3) na wysokości 15-20 km głównie w obszarze bieguna południowego, obserwowany od końca lat 80. Tempo spadku wynosi ok. 3% na rok.

Dodano: 2009-04-14 16:57:54 , Wyświetleń: 2143 , Ocena: 25.18, Głosów: 83, Autor: elkakida

Wpływ kwasów na środowisko naturalne

Kwasy i ich roztwory ze względu na swój (jak sama nazwa wskazuje) kwaśny odczyn wywierają odpowiedni wpływ na wszystko, co znajduje się w ich otoczeniu. W środowisku Ziemi [...]

Dodano: 2009-04-07 16:46:20 , Wyświetleń: 1805 , Ocena: 66.76, Głosów: 20, Autor: elkakida

Dziura ozonowa. (2)

Tlen, którym oddychamy na co dzień to połączone wiązaniem chemicznym dwa atomy. W ozonie jest jeden dodatkowy. Jest on wytwarzany przez wyładowania elektryczne w powietrzu lu [...]

Dodano: 2009-04-07 16:46:06 , Wyświetleń: 13464 , Ocena: 664, Głosów: 0, Autor: elkakida

Lasy tropikalne i ich zagrożenia.

Lasy tropikalne są domem dla 70-80 % wszystkich żyjących na świecie organizmów. Naukowcy nie zdążyli jeszcze poznać i zbadać większości z nich. Mimo iż są to lasy najw [...]

Dodano: 2009-04-07 16:45:48 , Wyświetleń: 1492 , Ocena: 81.81, Głosów: 15, Autor: elkakida

Ekorozwój

Spis TreściEkorozwój GenezaEkorozwójEuroregion Sprewa-Nysa-BóbrŚwiatPerspektywy PracyBibliografia Ekorozwój GenezaRozwój nie zagrażając [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:49 , Wyświetleń: 1853 , Ocena: 12.4, Głosów: 135, Autor: elkakida

Zanieczyszczenia powietrza (9)

Atmosfera stanowi jeden z trzech podstawowych elementów środowiska.Różni się on w sposób istotny od pozostałych(hydrosfera i troposfera) zdecydowanie łatwiejszą migrac [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:12 , Wyświetleń: 1876 , Ocena: 49.5, Głosów: 35, Autor: elkakida

Recykling... (3)

Recykling to powtórne przetwarzanie substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:23 , Wyświetleń: 2412 , Ocena: 11.79, Głosów: 159, Autor: elkakida

Organizacja gospodarki odpadami

Sposoby ograniczania ilości odpadówKażdy nie zagospodarowany i nie mający określonego przeznaczenia produkt (surowiec, materiał, produkt finalny) nabywa właściwości od [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:40 , Wyświetleń: 1703 , Ocena: 31.19, Głosów: 47, Autor: elkakida

Przemiany energii w przyrodzie. Alternatywne źródła energii.

Chcąc podnieść za pomocą dźwigu wielotonowy ciężar wykorzystujemy energię prądu elektrycznego, jazda samochodem wymaga energii zawartej w paliwie, poruszamy sie dzięki en [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:58 , Wyświetleń: 1463 , Ocena: 69.95, Głosów: 20, Autor: majka100100

Polityka ekologiczna państwa

W polityce ekologicznej państwa edukacja ekologiczna społeczeństwa uznawana jest za jeden z ważniejszych instrumentów realizacji strategii ekorozwoju społecznego i gospodarcz [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:57 , Wyświetleń: 1805 , Ocena: 38.2, Głosów: 50, Autor: majka100100

Jak zmniejszyc ilość odpadów?

„CO ZROBIC, ABY GÓRA SMIECI NIE ROSŁA?”Spis treściI WstępII Sposoby zmniejszenia ilości odpadów 1. Segregacja a) papier [...]

Dodano: 2009-01-05 17:01:56 , Wyświetleń: 1550 , Ocena: 37.93, Głosów: 40, Autor: majka100100

Obieg wody w przyrodzie (2)

Woda jest nieomal synonimem życia. Wszędzie na Ziemi, gdzie tylko jest woda, poczynając od lodowatych wód pod biegunami, a na gorących źródłach kończąc, znajdują się is [...]

Dodano: 2009-01-04 19:23:19 , Wyświetleń: 2849 , Ocena: 854, Głosów: 0, Autor: majka100100

Odpady komunalne i odpady przemysłowe. Spalanie odpadów. Odzysk energetyczny.

. Przepisy prawne dotyczące unieszkodliwiania odpadów:1.Ustawa z dn.31. stycznia 1980 r./ z późniejszymi uzupełnieniami / o ochronie i kształtowaniu środowiska.(Dz.U. [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:56 , Wyświetleń: 1593 , Ocena: 131.36, Głosów: 10, Autor: majka100100

Wpływ gazów na rozwój organizmów żywych

Możemy zostać narażeni na działanie toksycznych chemikaliów po prostu oddychając zatrutym powietrzem, wydobywającym się np. z kominów spalarni lub w efekcie wypadku w zak [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:52 , Wyświetleń: 1868 , Ocena: 80.18, Głosów: 21, Autor: majka100100

Zanieczyszczenie wód (3)

ZANIECZYSZCZENIE WÓD jest spowodowane głównie substancjami chemicznymi, bakteriami i innymi mikroorganizmami, obecnymi w wodach naturalnych w zwiększonej ilości. Substancje ch [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:26 , Wyświetleń: 1920 , Ocena: 27.86, Głosów: 62, Autor: majka100100

Rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich źródła.

Atmosfera stanowi jeden z trzech podstawowych elementów środowiska. Różni się on w sposób istotny od pozostałych (hydrosfera i toposfera) zdecydowanie łatwiejszą migracją [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:24 , Wyświetleń: 1729 , Ocena: 96.79, Głosów: 18, Autor: majka100100

Zanieczyszczenie wód na Ziemi oraz w Polsce

Woda jest tak samo ważna dla utrzymania życia jak tlen i pożywienie. Stanowi jeden z podstawowych elementów kształtujących środowisko życia i warunkujących działalność [...]

Dodano: 2008-12-31 11:32:30 , Wyświetleń: 1891 , Ocena: 66, Głosów: 25, Autor: majka100100

Zagłada lasów równikowych

Lasy pokrywają ok. 20% powierzchni Ziemi. Można je podzielić na 3 główne typy: wilgotne lasy równikowe, lasy liściaste strefy klimatu umiarkowanego i bory iglaste. Lasy zape [...]

Dodano: 2008-12-31 11:32:29 , Wyświetleń: 1752 , Ocena: 31.47, Głosów: 50, Autor: majka100100

Energia uzyskana z odpadów

Energia była, jest i będzie potrzebna ludziom w ich życiu. Jej postać, forma czy wykorzystanie może być różne, ale przede wszystkim potrzebujemy jej przy produkcji przemys [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:27 , Wyświetleń: 1573 , Ocena: 31.75, Głosów: 51, Autor: majka100100

Eutrofizacja (2)

To wzrost trofii, czyli żyzności wód głównie wzrost stężeń związków fosforu i azotu. Związki te dopływają do wód w postaci mineralnej, bądź też jako materia organi [...]

Dodano: 2008-12-17 11:03:30 , Wyświetleń: 2012 , Ocena: 18.65, Głosów: 102, Autor: majka100100

Zanieczyszczenia powietrza. (2)

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt cieplarniany .Najczęściej i najbard [...]

Dodano: 2008-12-16 10:19:00 , Wyświetleń: 3667 , Ocena: 2.91, Głosów: 64, Autor: majka100100

Znaczenie wody oraz powietrza w życiu człowieka.

WODAWoda jest potrzebna wszystkim żywym organizmom. Bez wody nie byłoby egzystencji. Dla niektórych zwierząt jest środowiskiem życia. Woda jest podstawowym składnikiem k [...]

Dodano: 2008-12-16 10:17:20 , Wyświetleń: 1608 , Ocena: 136.27, Głosów: 10, Autor: majka100100

Rodzaje i źródła zanieczyszczeń wód oraz metody ich ochrony

Zanieczyszczenia wód, wprowadzone do wód organizmy żywe, zanieczyszczenia mechaniczne lub substancje chemiczne, które albo nie są ich naturalnymi składnikami, albo-będąc ni [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:47 , Wyświetleń: 1636 , Ocena: 53.19, Głosów: 25, Autor: majka100100

Podstawowe zagadnienia zwiazane z ekologia i oczhrona środowiska

1. Definicja ekologii i zakres jej badań2. Podział ekologii:2.1. Autekologia i synekologia2.2. Ekologia społeczna2.3 Ekologia człowieka3. Środowisko i jego [...]

Dodano: 2008-12-14 22:14:50 , Wyświetleń: 1472 , Ocena: 68.19, Głosów: 20, Autor: majka100100

Zanieczyszczenia środowiska z dokładnym opisem zanieczyszczeń

ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA SĄ GŁÓWNYMI PRZYCZYNAMI GLOBALNYCH ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA. NAJCZĘŚCIEJ I NAJBARDZIEJ ZANIECZYSZCZAJĄ ATMOSFERĘ: DWUTLENEK SIARKI, TLENEK AZOTU ORA [...]

Dodano: 2008-12-14 22:13:41 , Wyświetleń: 2126 , Ocena: 50.64, Głosów: 21, Autor: majka100100

Odpady (1)

Odpady od wieków towarzyszą człowiekowi. Jednak dopiero w XX wieku stały się prawdziwie dużym problemem. Wynika to z coraz większej ich ilości i negatywnego wpływu na śro [...]

Dodano: 2008-12-14 22:13:39 , Wyświetleń: 2984 , Ocena: 10.02, Głosów: 314, Autor: majka100100

Czas przestać robić z natury, ludzikich igrszek, wielkie śmietnisko bo to się źle skończy wszystko

Świat się zmienia, zmieniają się ludzie. Idziemy ,, do przodu”. Wynaleźliśmy tak wiele. Potrafimy ,,latać”- samolotem bądź rakietą. Mamy radio, telewizję, sa [...]

Dodano: 2008-12-14 22:13:38 , Wyświetleń: 1386 , Ocena: 56.42, Głosów: 23, Autor: majka100100

Środki transportu. Korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju motoryzacji

Motoryzacja to całokształt spraw związanych z zastosowaniem pojazdów drogowych lub szynowych napędzanych silnikami spalinowymi. Potocznie przez motoryzację rozumie się motor [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:05 , Wyświetleń: 1667 , Ocena: 22.98, Głosów: 57, Autor: majka100100

Zaniczyszczenie wód na Ziemi oraz w Polsce.

Woda jest tak samo ważna dla utrzymania życia jak tlen i pożywienie. Stanowi jeden z podstawowych elementów kształtujących środowisko życia i warunkujących działalność [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:40 , Wyświetleń: 1682 , Ocena: 50.78, Głosów: 36, Autor: majka100100

Zanieczyszczenia wód. (1)

Ok. 97% wody na Ziemi to morza i oceany, które pokrywają 3/4 powierzchni Błękitnej Planety. Pozostałe 3% to woda słodka, z której większość uwięziona jest w czapach lodo [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:39 , Wyświetleń: 2999 , Ocena: 3.15, Głosów: 40, Autor: majka100100

Ekosystemy wodne. (1)

Ekosystem-układ ekologiczny obejmujący żywe organizmy i środowisko nieożywione (biocenoza i jej biotop), w którym zachodzi obieg materii i przepływ energii. W ekosy [...]

Dodano: 2008-12-05 00:00:13 , Wyświetleń: 1685 , Ocena: 16.49, Głosów: 93, Autor: majka100100

Energia wiatru

ENERGIA WIATRU Energia była, jest i będzie potrzebna ludziom w ich życiu. Jej postać, forma czy wykorzystanie może być różne, ale przede wszystkim potrzebujemy jej przy [...]

Dodano: 2008-12-04 23:58:59 , Wyświetleń: 3289 , Ocena: 3.71, Głosów: 82, Autor: majka100100

Pozytywne skutki działalności człowieka na środowisko.

Cechą charakterystyczną rozwoju cywilizacyjnego na obecnym etapie jest stan, że działalność wytwórcza podyktowana uwarunkowaniami ekonomicznymi, sprowadzona do masowej skali [...]

Dodano: 2008-11-24 23:38:13 , Wyświetleń: 1842 , Ocena: 101.64, Głosów: 10, Autor: Mafej

Odnawialne źródła energii i zasobów.

1. WstępNaukowcy przypuszczają, że dotychczas znane złoża ropy naftowej przy obecnym wydobyciu, wyczerpią się w przeciągu 30 lat!!! Złoża gazu ziemnego powinny wystar [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:14 , Wyświetleń: 1573 , Ocena: 94, Głosów: 14, Autor: Mafej

Obieg wody w przyrodzie.

WstępWoda jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych na ziemi, a zarazem związkiem podstawowym decydującym o życiu organizmów w tym i człowieka.< [...]

Dodano: 2008-11-23 12:04:23 , Wyświetleń: 3029 , Ocena: 17.53, Głosów: 50, Autor: Mafej

Fermentacja metanowa (1)

Fermentacja metanowa to proces biochemiczny, który zachodzi w warunkach beztlenowych, a wysoko cząsteczkowe substancje organiczne zawarte w osadach rozkładane są przez bakterie [...]

Dodano: 2008-11-22 15:42:35 , Wyświetleń: 2247 , Ocena: 30.64, Głosów: 60, Autor: Mafej

Ekologia krajobrazu

Ekologia krajobrazu (początek: lata 30. 40.)Krajobraz jest istniejącym rzeczywistym fragmentem przestrzeni składającym się m. in. z rzeźby terenu, atmosfery, gleby, zasob [...]

Dodano: 2008-11-22 15:42:02 , Wyświetleń: 2382 , Ocena: 20.77, Głosów: 70, Autor: Mafej

Zanieczyszczenia środowiska (1)

ZANIECZYSZCZENIA WÓDZanieczyszczenia wód to substancje chemiczne, bakterie i inne mikroorganizmy, obecne w wodach naturalnych w zwiększonej ilości. Substancje chemiczne - o [...]

Dodano: 2008-11-22 10:53:16 , Wyświetleń: 2646 , Ocena: 28.27, Głosów: 83, Autor: Mafej

Diagnoza ekologiczno przyrodnicza ziemi elblaskiej

Elbląg to miasto liczące 133 tys. mieszkańców, położone nad rzeką Elbląg. Elbląg jest miastem przyjaznym środowisku. Tak bowiem można nazwać miasto w którym szczeg [...]

Dodano: 2008-11-22 10:52:41 , Wyświetleń: 1564 , Ocena: 92.94, Głosów: 15, Autor: Mafej

Wady i zalety energetyki jądrowej

Energetyka: Energetyka jest to nauka techniczna zajmująca się zagadnieniami przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii. W zależno [...]

Dodano: 2008-11-18 18:40:39 , Wyświetleń: 5055 , Ocena: 31.6, Głosów: 57, Autor: Mafej

Palenie tytoniu a zdrowie czlowieka

Palenie tytoniu jest jednym z czynników zagrażających zdrowiu, a nawet życiu. Obecnie znanych jest około 5000 składników, które występują w dymie tytoniowym. Najbardziej [...]

Dodano: 2008-11-18 18:40:37 , Wyświetleń: 2899 , Ocena: 51.07, Głosów: 41, Autor: Mafej

Alternatywne - odnawialne źródła energii.

Potencjał techniczny odnawialnych źródeł energii w Polsce szacuje się na 3.850 PJ rocznie. Stanowi to prawie 90% zapotrzebowania na energię (4.292 PJ w 1997 r.). Najwyższy p [...]

Dodano: 2008-11-18 18:39:03 , Wyświetleń: 3024 , Ocena: 3, Głosów: 25, Autor: Mafej

Efekt cieplarniany (10)

Efekt cieplarniany - zwany szklarniany to zjawisko ocieplenia się klimatu Ziemi polegający na zatrzymywaniu się pewnej ilości ciepła emitowanego do atmosfery . Jest to spowodo [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:04 , Wyświetleń: 2215 , Ocena: 21.86, Głosów: 80, Autor: Mafej

Zanieczyszczenie wód na Ziemi

Woda jest niezbędnym składnikiem życia na Ziemi . My ludzie o tym wiemy . Ciało człowieka w 80% składa się z wody . Utrata nawet 5% stanowi zagrożenie dla organizmu .Wo [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:03 , Wyświetleń: 2675 , Ocena: 25.99, Głosów: 66, Autor: Mafej

Przyczyny niszczenia i degradacji gleb,oraz ich ochrona i rekultywacja.

1. Co to jest Gleba ?Gleba to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej. Jest ona wytworem długotrwałych procesów odbywających się na powierzchni Ziemi. Wytworzenie 2-3 cm [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:06 , Wyświetleń: 1392 , Ocena: 104.82, Głosów: 10, Autor: Mafej

Racjonalna gospodarka odpadami

Zanieczyszczenie środowiska to odwieczny problem, który dotyka chyba każdego. Potęgujemy je używając pieców na węgiel lub farb i lakierów w aerozolu. Ale chyba największy [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:01 , Wyświetleń: 1552 , Ocena: 28.35, Głosów: 42, Autor: Mafej

1 2 3


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?